Styrelse

Ordförande:
Pernilla Bjärne

Kassör:
Jörgen Qvarford

Sekreterare:
Michael Davidsson

Ledamöter:
Gunilla Jonsson

Suppleanter:
Pär Lundagårds
Sara Hedkvist

Lärarrepresentant:
Lasse Bertilsson

Revisorer:
Kristina Unger
Anki Blomquist

Revisorssuppleant:
Olle Borvall

Valberedning:
Gun Albeman
Elof von Schantz

Webbansvarig:
Anna-Pia Nützmann Edlund