Styrelse

Ordförande:
Pär Lundagårds

Kassör:
Jörgen Qvarford

Sekreterare:
Bo Hansson

Ledamöter:
Gunilla Jonsson
Karin Hedlund

Suppleanter:
Michael Davidsson
Sara Hedkvist

Lärarrepresentant:
Karin Hedlund

Lärarkontakt:
Mia Nordholm

Revisorer:
Sture Westlund
Anki Blomquist

Revisorssuppleant:
Olle Borvall

Valberedning:
Lasse Bertilsson
Elof von Schantz

Webbansvarig:
Hans Formgren