Styrelse

Ordförande:
Pernilla Bjärne

Kassör:
Mari Törrö

Sekreterare:
Mai Skoglund

Ledamot:
Bente Juel

Ledamot/lärarrepresentant:
Gun Albeman

Suppleanter:
Pär Lundagårds
Gunilla Jonsson

Revisorer:
Kristina Unger
Anki Blomquist

Revisorssuppleant:
Olle Borvall

Valberedning:
Karin Hedlund
Elof von Schantz

Webbansvarig:
Mai Skoglund