Historia

Bollnäs Suzukiförening har sedan 1978 bedrivit musikundervisning enligt Suzukimetoden i Bollnäs och sedan 1995 även i Ovanåker.
Vi startade på försök med suzukimetoden på Hamre skola 1978. Suzukiundervisningen startade permanent med ett beslut från BUN 1983. Vi startar varje år en ny grupp fiolelever (5 – 10 elever) med 5-6 åringar. Under senare delen av 80-talet utökade vi med cello och i början av 90-talet med viola. Ht –98 startade den första gruppen med trumpet och trombon. 1995 startade Lasse Bertilsson suzukiverksamhet i Ovanåker.
Föräldraföreningen bildades 1984 och är en förening som stöttar elever och lärare samt ordnar upptaktsträffar, läger, fester samt håller ihop en god ekonomi.
Bollnäs musikskola var en av de första kulturskolor i Sverige som började bedriva suzukiundervisning.