Kategoriarkiv: Aktuellt

Årsmöte 2024

Bollnäs/Ovanåkers Suzukiförening inbjuder till
ÅRSMÖTE
Torsdag den 21 mars 2024 kl.18:30 på Kulturskolan i Bollnäs
Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av mötesordförande 
 3. Val av mötessekreterare 
 4. Val av två justerare 
 5. Godkännande av dagordning 
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
 7. Föredragning av årsberättelse och förvaltning 2023
 8. Revisorernas redogörelse 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift 2025
 11. Fastställande om stadgeändring
 12. Val av ordförande
 13. Val av styrelseledamöter 
 14. Val av två revisorer och revisorsersättare 
 15. Val av valberedning 
 16. Övriga frågor 
 17. Mötet avslutas 

Varmt välkomna önskar alla vi i styrelsen. 

Föreningen bjuder på fika.